Info - Nordic Parrot Federation

Till innehåll

Huvudmeny:

Countries > Åland
 

NPF - Åland Islands

NPF är politiskt och religiöst obunden, ideell och allmännyttig organisation med syfte att samla lokala, regionala och nationella intresseföreningar för papegojintresserade i Sverige och i de nordiska länderna. Förbundet består av de organisationer, föreningar och kommersiella verksamheter med papegojor eller förnödenheter för papegojor i sin verksamhet och som har upptagits som medlemmar i förbundet.
Förbundet skall tillsammans med sina medlemsorganisationer och andra likasinnade verka för:
- en kunskapsökning bland allmänheten om hållande av burfåglar i allmänhet, papegojor i synnerhet
- att vara ett forum där medlemsorganisationer samlas för enighet i politiska frågor som rör det gemensamma intresset
- att det stimuleras till en öppenhet och samverkan mellan de olika organisationerna, såväl medlemsorganisationer som andra utomstående organisationer
- att det stimuleras till en samverkan och ett informationsutbyte med andra förbund och föreningar i de nordiska länderna
- ett aktivt deltagande i debatter och i samhälleliga processer hos myndigheterna gällande förändringar i villkor vad gäller hållande av burfåglar i allmänhet, papegojfåglar i synnerhet
- att illegal handel med burfåglar och papegojfåglar motverkas
- att internationell handel med burfåglar och papegojfåglar går regelenligt till
- en sundare avel med tamfåglar bland annat genom att inavel med burfåglar i allmänhet, papegojfåglar i synnerhet, motverkas

Är ni en likasinnad organisation? Välkommen med er medlemsansökan!
aland@nordicparrot.org

 
 
 
 
Tillbaka till innehåll | Tillbaka till huvudmeny